1. Chức năng "Thư viện ảnh":

Ở đây, bạn có thể chọn những thiết kế có sẵn, đảo màu, thay đổi màu sơn cho các vùng sơn. nhấn chuột vào "Thư viện ảnh" như hình vẽ để chọn chức năng Thư viện ảnh.
Chọn ảnh

Sau đó những thiết kế nhà mẫu sẽ được hiển thị phía dưới, bạn có thể nhấn chuột vào để hiển thị thêm những mẫu nhà.

nhấn chuột vào mẫu nhà mà bạn chọn để thực hiện các chức năng tiếp theo.
 • Chức năng "Tạo vùng sơn":

  Do với thư viện ảnh gồm những ảnh mẫu đã được tạo sẵn các vùng chọn nên chức năng "Tạo vùng sơn" sẽ bị ẩn đi
 • Chức năng "Chọn vùng sơn":

  Với những ảnh mẫu thì sẽ có sẵn các vùng sơn như "Phào", "Tường" và "Trần". nhấn chuột vào để hiển thị thêm vùng sơn (đối với những ảnh có 3 vùng sơn trở lên)

  Bạn chỉ cần nhấn chuột vào vùng cần chọn

 • Chức năng "Hiệu ứng"

  Ở đây sẽ có 3 hiệu ứng là: Điều chỉnh độ sáng, làm rõ nét, đảo màu.

  Đối với "Thư viện ảnh" thì chỉ có hiệu ứng "Đảo màu" được áp dụng. Khi chọn chức năng này thì màu sơn của "Phào" và "Tường" sẽ đổi cho nhau (đối với ảnh có 2 vùng sơn là phào và tường), màu sơn của "Phào" "Tường" "Trần" sẽ đổi lần lượt cho nhau (đối với ảnh có 3 vùng sơn tương ứng). Hiệu ứng "Điều chỉnh độ sáng" và "Làm rõ nét" được áp dụng cho chức năng "Ảnh của bạn".
 • Chức năng "Màu đã chọn"


  Ở đây sẽ hiển thị màu đã chọn (chỉ lưu lịch sử 7 màu đã chọn gần nhất) Với "Thư viện ảnh" thì mặc định hiển thị những màu sơn đang được sử dụng. Bạn có thể thay đổi màu sơn cho ảnh mẫu bằng cách nhấn chuột vào "Chọn mầu" (Lưu ý: trước khi chọn màu, bạn phải chọn vùng sơn bạn muốn sơn ở "Chọn vùng sơn")

  Cửa sổ chọn mầu sẽ hiện ra. Ở đây bạn có thể chọn màu "Theo xu hướng", "Theo mệnh", "Theo Pantone" hay tìm kiếm màu theo tên, theo mã màu.
 • Chọn màu "Theo xu hướng"

  Khi nhấn chuột vào "Theo xu hướng" sẽ thấy danh sách những màu đang theo xu hướng. Bạn có thể di chuyển thanh cuộn để hiển thị thêm màu sắc. nhấn chuột vào con màu bạn chọn, bạn sẽ thấy màu được chọn sẽ sơn lên luôn vùng chọn ở ảnh mẫu. Ngoài ra, khi chọn màu ở đây sẽ có thêm những cảnh báo về màu sắc.
 • Chọn màu "Theo mệnh"

  Khi nhấn chuột vào “Theo mệnh” sẽ có 5 mệnh để bạn chọn là “Mệnh Kim”, “Mệnh Mộc”, “Mệnh Thủy”, “Mệnh Hỏa”, “Mệnh Thổ” Khi nhấn chuột vào “Mệnh Kim” thì sẽ có danh sách các màu thuộc mệnh Kim và các màu hợp với mệnh Kim. Tương tự khi chọn “Mệnh Mộc”, “Mệnh Thủy”, “Mệnh Hỏa”, “Mệnh Thổ” cũng cho các bạn danh sách màu tương ứng. Lưu ý: khi chọn màu không đúng với màu thuộc mệnh đã chọn trước đó sẽ có cảnh báo vi phạm.
 • Chọn màu “Theo Pantone”.

  Click chuột trái vào ô và di chuyển trên dải màu để chọn màu chính. Phía dưới là danh sách màu chính và những màu hợp với màu chính theo “Pantone-Bộ ba” và “Pantone-Bộ bốn”. Lưu ý: khi chọn màu không đúng với màu hợp với màu chính sẽ có cảnh báo vi phạm.
 • Tìm kiếm.

  Gõ tên màu hoặc mã màu (VD: ow12) vào phần “Tìm kiếm” sau đó click vào “Tìm” sẽ cho kết quả màu bạn cần tìm phía dưới. Lưu ý màu chọn ở đây sẽ được cảnh báo vi phạm nếu không phù hợp với mệnh.

2. Chức năng “Ảnh của bạn”

Bạn có thể tải ảnh của mình lên và tạo vùng sơn, chỉnh sửa độ nét, độ sáng và đổ sơn cho vùng mình muốn.

Click “Ảnh của bạn” Sẽ có cửa sổ mở ra, bạn cần trỏ đường dẫn tới ảnh mà bạn muốn tải lên. Chọn ảnh và “Open”

 • Chức năng tạo vùng sơn “Hình vuông”

  Click “Hình vuông” để tạo vùng sơn hình vuông hoặc hình chữ nhật.

  Ấn và kéo để vẽ vùng sơn. Sau khi vẽ xong bạn sẽ tạo được vùng sơn “Hình vuông” tương ứng trên “Chọn vùng sơn”
 • Chức năng tạo vùng sơn “Hình tròn”

  Click “Hình tròn” để tạo vùng sơn hình tròn hoặc hình elip.

  Ấn và kéo để vẽ vùng sơn. Sau khi vẽ xong bạn sẽ tạo được vùng sơn “Hình tròn” tương ứng trên “Chọn vùng sơn”
 • Chức năng tạo vùng sơn “Vẽ tự do”

  Click “Vẽ tự do” để tạo ra vùng sơn là hình đa giác bất kì.

  Click từng điểm để tạo vùng đa giác muốn chọn, sau khi điểm đầu tiên và điểm cuối cùng trùng nhau sẽ tạo được vùng sơn. Ta sẽ có vùng sơn “Vẽ tự do” tương ứng trên “Chọn vùng sơn”
 • Chức năng: “Chọn vùng sơn”

  Click vào vùng sơn vừa tạo trên ảnh hoặc click vào vùng sơn “Hình vuông”, “Hình tròn”, “Vẽ tự do” trong mục “Chọn vùng sơn” để chọn vùng sơn. ( Click vào hoặc để hiển thị thêm vùng sơn)
 • Chức năng: “Hiệu ứng”

  Đối với “Ảnh của bạn” sẽ có 2 hiệu ứng là “Điều chỉnh độ sáng” và “Làm rõ nét” được áp dụng (hiệu ứng “Đảo màu” sẽ bị khóa, không sử dụng được). Trước khi sử dụng hiệu ứng phải chọn vùng sơn. Hiệu ứng “Điều chỉnh độ sáng” kéo thanh trượt để điều chỉnh độ tương phản sáng tối.

  Click “Làm rõ nét” để làm rõ nét cho vùng sơn được chọn
 • Chức năng “Màu đã chọn”

  Chức năng hoạt động tương tự như với “Thư viện ảnh mẫu”

3. Chức năng “Undo/Redo”:

Undo : Lùi lại các thao tác trước

Redo : Tiến lên thao tác tiếp theo

4. Chức năng “In ảnh”

Click “In ảnh” để chọn chức năng in ảnh.

Khi đó trình duyệt của bạn sẽ hiện thông báo “Đã chặn cửa sổ bật lên”

Bạn hãy mở lên và chọn “Luôn cho phép cửa sổ bật lên…”

Sau đó ta chọn “In ngang” hoặc “In dọc” tùy theo nhu cầu của bạn. (Mặc định thì sẽ để chế độ in ngang hay dọc phù hợp với ảnh)

5. Công cụ bổ sung: Phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh, trở lại vị trí ban đầu.

 • Chức năng “Phóng to”


  Click để phóng to ảnh.
 • Chức năng “Thu nhỏ”


  Click để thu nhỏ ảnh.
 • Chức năng “Di chuyển ảnh”

  Click chuột trái, giữ và di chuyển ảnh.
 • Chức năng “Trở về vị trí ban đầu”

  Click để ảnh của bạn trở về vị trí và kích thước ban đầu